Văn hóa doanh nghiệp

Hoạt Động Văn Hóa Thể Thao Phong Phú Và Sắc Màu

Tập đoàn coi trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nỗ lực tạo dựng một nề nếp hiếu học, xung kích, thường xuyên tổ chức các hoạt động, làm sinh động đời sống học tập, khuyến khích CBNV hăng say học tập, trao đổi kinh nghiệm học tập lẫn nhau.

hành động
hạnh phúc1
loài
hát
hát2

Chú ý đào tạo kỹ năng nhân viên

com1
com2
com3